Visionplanner vs. Power BI: dashboards delen

Dashboards kunnen via beide applicaties gedeeld worden met klanten. De manier waarop, verschilt echter van elkaar. 

Visionplanner 

In Visionplanner verloopt het delen van dashboards via de ingebouwde klantenkaart. Aldaar kun je onbeperkt gebruikers uitnodigen. De gebruiker ontvangt een e-mail met een activatielink en kan voortaan via de browser inloggen om het dashboard in te zien.  

Een klant kan kijk- en bewerkrechten ontvangen, waar de bewerkrechten-rol de mogelijkheid biedt om zelf wat te sleutelen aan bijv. Begroting/prognose of aanvullende cijfers.  

Visionplanner biedt verder de mogelijkheid om een app op de telefoon te installeren. Verwacht hier geen dashboards te zien zoals op het scherm van jouw computer of laptop: er zijn een aantal vooraf gedefinieerde kengetallen in te zien (omzet, werkkapitaal e.d.) en je kunt er bijv. de jaarrekening mee accorderen als ondernemer. 

Voordelen

  • erg gebruiksvriendelijk om gebruikers uit te nodigen 
  • klanten kunnen kijk- en bewerkrechten ontvangen 
  • onbeperkt aantal gebruikers 

Nadelen

  • dashboard(s) niet op de app op de mobiele telefoon in te zien 

Power BI 

In Power BI nodig je mensen uit via de Power BI service. Dat werkt eigenlijk net zo simpel al het als het delen van bijvoorbeeld je Excel Online bestanden en is dus voor veel mensen een herkenbare manier van werken.  

Vervolgens kun je zelf kiezen of een gebruiker een e-mail ontvangt, het dashboard met anderen mag delen of dat je hem een link naar het dashboard stuurt. Je kunt gebruikers ook toestaan zelf het dashboard te bewerken en zo in te stellen naar persoonlijke voorkeur. 

Na het delen komen er een aantal andere functionaliteiten beschikbaar, waaronder het delen van het dashboard in Microsoft Teams. 

Een extra mogelijkheid die Power BI biedt, is het delen in ‘apps’. Een app is een Power-BI inhoudstype waarmee meerdere dashboards vanuit eenzelfde locatie, worden gecombineerd. Je kunt bijvoorbeeld denken aan een dashboard van de uren uit een urenapplicatie en een dashboard van de gerealiseerde en gebudgetteerde omzet. Zo is het gemakkelijk(er) om de dashboards behorende bij één organsiatie, in één keer op te zoeken. 

Wanneer de dashboards zijn bijgewerkt, krijg je een melding in de app. 

Verder biedt Power BI ook een mobiele app. Je kunt in de Power BI service o.b.v. de visuals in je rapport, een mobiele lay-out aanmaken. 

Omdat je wilt dat je klant het dashboard op een juiste manier in kan zien, is een Power BI-licentie van €8,40 per maand benodigd. 

Voordelen

  • gebruikers kunnen mogelijkheid krijgen dashboard met anderen te delen of bewerken 
  • eenvoudige integratie in andere Microsoftapplicaties, zoals Microsoft Teams 
  • mogelijkheden om meerdere sets te delen via app-functie 
  • mogelijkheid tot gebruik van de Power BI telefoonapp 

Nadelen

  • veel aspecten om rekening mee te houden bij het uitnodigen van een gebruiker, waar je soms wat te gemakkelijk doorheen klikt 
  • licentiekosten á €8,40 per gebruiker aan de ‘klant-kant’ (afkoop mogelijk) 

Delen van dashboard (beoordeling) 
Visionplanner: 8 
Power BI: 8