Data-analyse & rapportage

Jouw kans op besparing en verbetering

Wij helpen ondernemers met ontwikkelen. Rapportage is daarbij het middel om inzichtelijk te krijgen wat er beter kan. We maken er veranderingen mee meetbaar en zichtbaar. Op deze manier wordt inzichtelijk wat aanpassingen kosten en beter nog; wat ze opleveren. Het geeft ons nieuwe inzichten om bottlenecks weg te werken en om jouw organisatie weer te laten groeien.

Waarom data-analyse & rapportage?

Weet je dat er binnen jouw organisatie een knelpunt zit, maar weet je niet waar? Met rapportage analyseren we de data vanuit het verleden en verbinden we deze met de toekomst. We leren hieruit wat de verbanden zijn, achterhalen waar de bottlenecks zitten en zien de mogelijkheden hoe we deze actiegericht kunnen oplossen. Dus waarom rapportages? Zonder inzicht geen overzicht, zonder overzicht geen verbeteringen. Een goede rapportage legt verbanden bloot en laat zien aan welke knoppen je moet draaien om verbeteringen te realiseren. Hierdoor worden discussies objectief en bespaar je tijd. 

Rapportages in de praktijk

Elke dag maken wij voor meer dan 30 organisaties diverse rapportages. Ieder vraagstuk bekijken we weer met een kritische blik en daaruit vloeit een unieke rapportage. Hieronder benoemen wij een aantal voorbeelden.

 

Actiegerichte dashboards

Met dashboards wil men in eerste instantie data overzichtelijk en inzichtelijk maken. Bij bottleneck-it gaan we net een stap verder. Ons actiegerichte dashboard geeft je een goed inzicht in de lopende zaken en tegelijkertijd activeert het je team of automatiseert het acties. Kortom geven onze actiegerichte dashboards antwoord op twee hoofdvragen: ‘wat is er de afgelopen maand gepresteerd?’ en ‘waar ligt volgende maand de focus om de bottlenecks op te lossen of om je organisatiedoelen te behalen?’

 

Managementrapportage

Met behulp van financiële en niet-financiële rapportagemogelijkheden brengen we de belangrijkste kengetallen en KPI’s in kaart. Hierdoor weet je waar je staat, kan je beter richting geven aan je onderneming en sturen op resultaat en een hoger rendement. Prognoses geven je de mogelijkheid om vooruit te kijken op basis van je cijfer. Daarnaast maken we met een verkoopmemorandum je cijfers visueel inzichtelijk bij verkoop van je bedrijf.

 

Project- & urenrapportages

Goed nieuws voor projectorganisaties. Wij maken rapportages om op projectniveau inzicht te krijgen in jouw cijfers. Omdat dit niet mogelijk is binnen de meeste softwareprogramma’s, maken wij de data vanuit verschillende bronnen inzichtelijk voor jouw projecten. Hiermee kan je eenvoudig monitoren hoe jouw projecten het doen en of je geld overhoudt of tekort komt op een project.

In de transitie van facturatie op basis van uurtarieven naar facturatie op basis van abonnementsvormen, helpen wij met de analyse op jouw urenregistratie om te kijken hoe rendabel jouw medewerkers zijn. Daarvoor creëren we rapportages in dashboardvorm van de uren van het afgelopen jaar om te kijken waar je kan optimaliseren en waar de tijdwinst zit. Benieuwd hoe wij procesoptimalisatie als volgende stap inzetten? Lees het hier.

neem contact met ons op

Als je vragen hebt, staan wij voor je klaar!