rapportage

Wat?

rapportages, op elk niveau

HOE?

Door jouw data uit verschillende bronnen overzichtelijk te maken in een eenvoudige rapportage, zorgen wij ervoor dat jij een duidelijk cijfermatig inzicht en overzicht hebt over je organisatie. 

Waarom?

Zonder inzicht geen overzicht, zonder overzicht geen verbeteringen. Een goede rapportage legt verbanden bloot en laat zien aan welke knoppen je moet draaien om verbetering te realiseren. Hierdoor worden discussies objectief en bespaar je tijd.

managementrapportage

Met behulp van financiële en niet-financiële rapportagemogelijkheden brengen we de belangrijkste kengetallen en KPI's in kaart. Hierdoor weet je waar je staat, kan je beter richting geven aan je onderneming en sturen op resultaat en een hoger rendement. Prognoses geven je de mogelijkheid om vooruit te kijken op basis van je cijfer. Daarnaast maken we met een verkoopmemorandum je cijfers visueel inzichtelijk bij verkoop van je bedrijf.

projectrapportage

Goed nieuws voor projectorganisaties. Wij maken rapportages om op projectniveau inzicht te krijgen in jouw cijfers. Omdat dit niet mogelijk is binnen de meeste softwareprogramma's, maken wij de data vanuit verschillende bronnen inzichtelijk voor jouw projecten. Hiermee kan je eenvoudig monitoren hoe jouw projecten het doen en of je geld overhoudt of tekortkomt op een project.softwarerapportage

Hiermee bieden we ondernemers een software performance score. Dit is een visualisatie van de datastromen die door je software lopen om na te gaan of jij en je medewerkers de software binnen de organisatie optimaal inzetten. Zit er een lek in de inrichting van je software en datastromen? Dan vinden wij 'm.

urenrapportage

In de transitie van facturatie op basis van uurtarieven naar facturatie op basis van abonnementsvormen, helpen wij met de analyse op jouw urenregistratie om te kijken hoe rendabel jouw medewerkers zijn. Daarvoor creëren we rapportages in dashboardvorm van de uren van het afgelopen jaar om te kijken waar je kan optimaliseren en waar de tijdwinst zit.

%
besparing aan tijd
jaar ervaring
kantoren
bottlenecks

t

Niels Kamerling

rapportageBaaS

Niels is een geduldige, sociale analist die creatief is in het bedenken van oplossingen. Hij heeft de gave mensen daarin mee te nemen vanuit inhoud en een persoonlijke klik. Hij focust zich op interne processen, uitvoering van de (implementatie)strategie bij het (opnieuw) in gebruik nemen van software, analyse van de data en het in kaart brengen van deze data in visuele rapportages.