privacy statement

Dit privacy statement geeft aan hoe bottleneck-it omgaat met jouw persoonsgegevens.

Op een aantal plaatsen op deze website wordt om persoonsgegevens gevraagd. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres. Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en streven na om de persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel je, op jouw eigen verzoek, te kunnen informeren over bottleneck-it. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden of onze nieuwsbrief naar je te kunnen versturen. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking.

Alle aan bottleneck-it verstrekte gegevens worden vrijwillig verkregen en zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door bottleneck-it aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, maken wij gebruik van de dienstverlening van Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons de (uit openbare bronnen bekende) bedrijfsgegevens van onze websitebezoekers, op basis van IP-adressen. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen, ook delen wij de door Leadinfo verstrekte gegevens niet met derden. Meer informatie omtrent de dienstverlening en compliancy van Leadinfo is hier te vinden.

Naast persoonsgegevens gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein bestandje dat op jouw harde schijf wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Hierdoor laat onze server zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina op onze site. Onze cookies registreren geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. We gebruiken cookies of soortgelijke middelen om tijdens jouw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals jouw IP adres (een nummer dat aan jouw computer wordt toegekend wanneer je over het internet surft), de datum en de tijd van jouw bezoek aan de site. Indien je dit wenst kunt je jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je een waarschuwing krijgt wanneer er cookies worden verzonden. Gegevens die een cookie verzamelt, kunnen worden gebruikt voor statistieken over de site om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Ons uitgebreide cookiebeleid kun je hier vinden.

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het overdragen van jouw gegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen, of beperking te verzoeken van de verwerking van jouw gegevens en kun je jouw toestemming voor de verwerking hiervan intrekken. Je kan een verzoek hiertoe bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar info@bottleneck-it.nl of gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit privacy statement zijn beantwoord, wanneer je opmerkingen hebt over de inhoud of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met je in contact. Je kan hiervoor een mail sturen naar info@bottleneck-it.nl of gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld op onze site.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct op deze pagina worden doorgevoerd.